EBA | Eğitim Bilişim Ağı - EBA Giriş

EBA Kurs | EBA Test | EBA Ders modülleri hakkında bilmedikleriniz

Performans – Proje Değerlendirme Ölçeği Formu

İyi bir eğitimci olmanın önemli parçalarından biri de, doğru şekilde değerlendirme yapabilmek. Öğretmenlerin, öğrencilerine ait nitelikleri en doğru şekilde değerlendirmesi, hem öğrencinin gelişimi hem de öğretmenin mesleki yeterliliği açısından oldukça önemli. Yanlış değerlendirilen bir proje veya ödev, hem öğrencinin motivasyonunu düşürecek hem de öğretmenin zor durumda kalmasına neden olacaktır.

Hassas bir değerlendirme sürecine ihtiyaç duyan proje ve performans ödevlerinde, azami dikkatin gösterilmesi çok önemli. Performans ve proje ödevlerinin değerlendirme sürecinde, birden fazla niteliğe bakılması gerekli olduğu için, her zaman düzgün şekilde hazırlanmış bir proje değerlendirme ölçeği ile çalışmanızda fayda var. Proje ödevlerinin tamamını belli bir ölçeğe göre değerlendirmeniz ve puanlamaları bu ölçek üzerinden yapmanız, adil ve doğru bir değerlendirme için çok önemli.

Proje ve Performans Değerlendirme Ölçeği Hazırlarken Zümrelerin Baz Alması Gerek Kriterler

Yönetmelikte belirtilmiş olan kriterler temel alınarak, zümreler tarafından kendi performans ve proje değerlendirme ölçekleri belirlenmelidir. Bu ölçekler hazırlanırken, belli puan cetvellerine bağlı kalınması fazlasıyla önemli. Hem verimli hem de adil bir değerlendirme için, doğru değerlendirme ölçeği kullanılması çok önemli.

Bu kriterler, verilen ödevin türüne göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin, Proje ödevinde, kaynak ve konu derinliği gibi etmenlerin değerlendirme ölçeğine katılması gerekse de, performans ödevlerinde bu kurallar daha esnek olabilir. Aynı şekilde, her derse göre, farklı değerlendirme formlarına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Performans Değerlendirme Ölçeği

Performans değerlendirme ölçeği hazırlarken, öncelikli olarak yönetmelikte bahsedilen unsurlara dikkat etmeniz gerekli. Süre, kapsam ve buna benzer ön gereklilikleri yerine getiren performans ödevlerinde, değerlendirme amacıyla kullanabileceğiniz, her ders için uyumlu bir şablon bulunuyor.

Performans Ölçeği İndir

Performans değerlendirme ölçeğinde, temel olarak;

 • Soru Sayısı -20 puan-
 • Soruların Güzel Tercih Edilmiş Olması -20 puan-
 • Performans Ödevinin Düzenli ve Temiz Hazırlanması -20 puan-
 • İmla Kurallarına Uyulması -10 puan-
 • Bilgilerin Bütünlük Halinde ve Görsellerle Desteklenmiş Olması -10 puan-
 • Kaynakların Belirtilmiş Olması -10 puan-
 • Zamanında Teslim Edilmiş Olması -10 puan-

gibi kriterlere göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Her ders için geçerli ve uygun olan bu değerlendirme kriterlerini içeren performans değerlendirme ölçeğini hemen indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kriterlere sahip performans değerlendirme ölçeğini indirmek için tıklayın.

Otomatik Performans Değerlendirme

Temelde bu kriterlere bağlı bir performans değerlendirme ölçeği hazırlamak yeterli olsa da, zümrenizin alacağı karar doğrultusunda, farklı değerlendirme niteliklerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değerlendirme kriterlerini dilediğiniz gibi düzenleyerek kaydedebileceğiniz performans değerlendirme formunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. (Excel Performans Değerlendirme Dosyası)

Performans ödevlerini değerlendirirken, mutlaka ödevin bilgi bütünlüğüne ve özenli hazırlanmış olmasına ağırlıklı puan vermeniz tavsiye edilmekte. Bunun dışında, öğrencinin projeyi zamanında teslim etmesi, imla kurallarına uyması ve görsellerle desteklemesi de önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Ek olarak, kullanılan kaynakların belirtilmiş olmasını değerlendirme ölçeğinize katmanız, öğrencinin daha düzenli ve sistemli bir performans ödevi hazırlamasında teşvik edici olacaktır.

Proje Değerlendirme Ölçeği

Proje ödevleri, performans ödevlerinden farklı olarak, daha kapsamlı hazırlanması gerektiği için, farklı değerlendirme kriterlerine sahip olmak zorunda. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde, proje ödevlerini hazırlarken, “üniversite tezine benzer şekilde” hazırlanması gerektiğine dair tavsiyeler bulunmakta. Bu kapsamda, proje ödevlerini değerlendirirken, farklı kriterlerin mutlaka ön planda tutulması gerekiyor.

Proje Değerlendirme Dosyası

Proje değerlendirme ölçeğinde, temel olarak aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılabilir;

 • Konuyu seçme ve amacına uygunluk -10 puan-
 • Proje konusu ile ilgili temel kavramları ve bilgileri anlayarak, anlatabilme niteliği -20 puan-
 • Proje raporunun düzeni, görünüşü ve sunumu -10 puan-
 • Bilgilerin bütün halinde, yaratıcı şekilde sunulması -30 puan-
 • Farklı kaynakları değerlendirme ve bilgi toplama -10 puan-
 • Zamanında teslim etme -10 puan-
 • Kaynak belirtme -10 puan-

Tüm derslerin proje ödevlerine uygun olabilecek bu değerlendirme kriterleri, öğretmenlerin en doğru şekilde puanlama yapabilmesine yardımcı oluyor. Bu kriterlerin yer aldığı proje değerlendirme ölçeğini buradan indirebilirsiniz.

Otomatik Proje Değerlendirme

Kriterleri dilediğiniz gibi düzenleyerek değiştirebileceğiniz proje değerlendirme formunu ise bu linkten(Excel proje değerlendirme dosyası) indirerek düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Proje değerlendirmesi için, mutlaka bilgilerin yaratıcı ve bütün şekilde sunulmasına öncelikli puan vermeniz tavsiye ediliyor. Öğrencinin, proje ödevi içerisinde farklı görselleri ve kaynakları kullanmaya teşvik edilmesi de oldukça önemli bir kriter. Değerlendirmelerinizi buna göre yaparak, hem öğrencinin kendini geliştirmesini sağlayabilir hem de uygun kriterlere göre adil puanlama yapabilirsiniz.

Proje ve performans ödevlerini değerlendirirken, bilgisayar üzerinden otomatik olarak puan hesaplama imkanınız da bulunuyor. Yandaki excel görselini tıklayıp dosyayı indirerek, düzenleyebileceğiniz kriterlere 1 ile 5 arasında puanlama verebilirsiniz.

Otomatik proje ve performans değerlendirme ölçeğinde, verdiğiniz puanlar 100’lük sisteme bilgisayar tarafından çevrilmekte. Böylece kesin puanlar belirleyerek, her kriterin etkisini eşit düzeyde değerlendirebilir ve kolayca not verebilirsiniz.

Proje ve performans değerlendirmesinde, verilen bu maddeler örnek olarak baz alınabilir. Zümrenizin yapacağı planlamaya bağlı olarak, öğrencilerden beklentilerinize göre farklı kriterleri de dahil edebilirsiniz. Proje ve performans ödevlerini değerlendirirken, öğrencinin yaptığı çalışmaya tam anlamıyla özen göstermiş olduğundan emin olmanız, değerlendirme sürecinin öğrenci için en yüksek fayda ile tamamlanmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken özellikle otomatik değerlendirme ölçeğini kullanarak, her kritere verdiğiniz puanın sonucunu net olarak değerlendirmenize yansıtabilirsiniz.

Proje ve Performans Ödevi Değerlendirmede Temel Kriterler

Eğitimde, ihtiyaçların okula ve öğrenciye göre değişkenlik göstermesi nedeniyle, her zümrenin kendine göre bir değerlendirme kriteri belirlemesi gerekmekte. Öğretmenler tarafından en doğru proje değerlendirme ölçeğinin hazırlanması için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan temel yönetmeliklere bağlı kalınması gerekiyor. Projenin süresinden, çalışma kapsamına kadar çeşitli gereklilikleri anlatan bu yönetmelik, her zümrenin kendi değerlendirme kriterlerini belirlerken baz almaları gereken kriterleri net olarak göstermekte.

Performans ödevleri için, yönetmeliğe bağlı olarak, zümrelerin sadık kalması gereken detaylar şu şekilde;

 • Konu: Performans ödevlerinde konu her öğrenci için ayrı olmalıdır.
 • Süre: Performans ödevlerinde hazırlama süresi 2 -3 hafta olmalıdır.
 • Kapsam: Performans ödevinin kapsamı, bir ünitenin tamamını aşamamalıdır. Ünite içerisinde tek bir konu, performans ödevi olarak verilebilir.
 • Değerlendirme: Performans ödevleri değerlendirilirken, öğrencilerin derse katılımı ve diğer çalışmaları performans ödevi kapsamında değerlendirilmez. Ders ile ilgili yapılan çalışmaların ulusal veya uluslar arası yarışmalarda başarı kazanması halinde, ilgili dersin performans değerlendirmesi tam puan olarak yapılmalıdır.

Yönetmeliğe göre, zümrelerin performans ödevlerini değerlendirmek için hazırlayacakları ölçeği, bu maddeler göz önünde bulundurularak kesinleştirmesi gereklidir. Bunun haricinde, proje ödevleri için farklı yönetmelik kriterleri bulunmakta;

 • Her öğrenci, her yıl bir dersten proje ödevi yapmak zorundadır.
 • Her yıl yalnızca tek bir proje ödevi hazırlanması tavsiye edilir. Proje ödevinin teslimi, ödevin alındığı dönemde gerçekleştirilir ve dönem notlarına dahil edilir.
 • Her öğrencinin farklı bir konu üzerinde çalışması gereklidir.
 • Proje ödevi, 1 dönem içerisinde teslim edilmelidir.
 • Kapsam olarak, bilimsel bir araştırmaya benzer şekilde, çok daha derin içeriğe sahip olması gereklidir.
 • Grup çalışması olarak proje ödevi gerçekleştirilebilir.
 • Proje ödevleri de, performans ödevlerinde olduğu gibi, ders dışında başarı kazanılması halinde tam not ile değerlendirilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eba-z.com MEB Fatih Projesi Eğitim Bilişim Ağı, www.eba.gov.tr adresinin tanıtımına katkıda bulunmak ve EBA girişi sağlamak amaçlı kurulmuştur. Kaynak olarak eba.gov.tr verilerinden yararlanılmıştır. EBA Giriş | Site Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | Künye | İletişim |

Sitemiz Hakkında Genel Bilgiler: Sitemizde kullanıcı deneyimi faydasına olması açısından google hizmetleri kullanılmaktadır.

Google'a EBA GİRİŞ yazarak da sitemize ulaşabilirsiniz.

Sitemiz Wordpress alt yapısı ile basit bir ara yüz ile çalışmaktadır.

Başlangıç sayfamıza dönüp EBA ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için Eba Kurs - Eba giriş bağlantısını kullanabilir ya da sayfanın sol üst köşesinden dönüş yapabilirsiniz..

Frontier Theme